Top Objective-c GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
587614?v=4 shu223 14 12309
1019875?v=3 onevcat 2 10603
40610?v=3 kishikawakatsumi 3 7596
1830355?v=3 questbeat 4 6188
429119?v=4 timoliver 1 8317
113420?v=3 ninjinkun 6 4863
717992?v=3 michaelhenry 7 3440
1230665?v=4 zoonooz 8 2732
3466708?v=3 bfeher 9 2533
7347118?v=4 ra1028 10 1605
30877?v=3 lyokato 11 1151
646158?v=3 kimsungwhee 12 1134
33430?v=3 norio-nomura 13 1125
1683660?v=3 kaiinui 14 957
6299?v=3 fjolnir 15 916
1528813?v=4 akkyie 16 912
11548754?v=4 y-hryk 17 855
966856?v=3 ishkawa 18 846
19714?v=4 azu 19 778
644328?v=3 akiroom 20 757
659178?v=3 tekezo 21 678
33768?v=3 sonsongithub 22 643
148593?v=3 naotaka 23 641
10776?v=3 takuma104 24 626
629993?v=3 tokorom 25 577