Top Ocaml GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
1900521?v=3 rxse 23 152
9650?v=3 mzp 2 142
6229475?v=3 akabe 3 118
177520?v=3 szktty 4 110
188149?v=3 yoshihiro503 5 72
1405427?v=3 tategakibunko 6 69
2508003?v=3 taikomatsu 7 53
4706261?v=3 shrynx 8 50
151614?v=3 kuy 9 34
1140746?v=3 masateruk 10 27
4788179?v=3 nomaddo 11 20
24670?v=3 keigoi 12 20
25560314?v=3 0zat 13 18
1419976?v=3 amutake 14 16
59043?v=3 komamitsu 15 13
2970249?v=3 fetburner 16 12
157480?v=3 kkazuo 17 12
1135690?v=3 hanazuki 18 11
4057326?v=3 kogai 19 8
277488?v=3 master-q 20 8
372203?v=3 zick 21 7
129693?v=3 hsk 22 6
8453302?v=4 0918nobita 23 6
5086403?v=3 asi1024 24 5
2443491?v=4 susisu 25 5