Top Perl GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
4395?v=3 matsuu 76 33
150342?v=3 tsucchi 77 31
1701138?v=3 magnolia-k 78 30
866204?v=3 sharl 79 30
228591?v=3 takuji31 80 30
364452?v=3 ahiguti 81 29
90343?v=3 ysasaki 82 28
1710774?v=3 sh2 83 28
718236?v=3 glidenote 84 28
393940?v=3 zembutsu 85 28
2672835?v=3 visitsb 86 28
94762?v=3 issm 87 26
440881?v=3 hideo55 88 26
395258?v=3 tociyuki 89 26
60980?v=3 takeyuweb 90 26
74346?v=3 myfinder 91 26
508359?v=3 techno-cat 92 26
67372?v=3 aklaswad 93 26
2699745?v=3 sebastianszturo 94 26
18631?v=3 ngs 95 25
5249050?v=3 pine613 5 30
100552?v=3 livedoor 97 24
3601007?v=3 okinawarb 98 23
352997?v=3 likk 100 21