Top Perl6 GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
21084?v=3 tokuhirom 2 31
1589550?v=3 shoichikaji 3 30
10111?v=4 mattn 4 14
1422834?v=3 moznion 5 12
22321?v=3 uasi 6 9
24658?v=3 lopnor 7 9
62601?v=3 nipotan 8 7
80381?v=3 sugyan 9 6
6792051?v=3 titsuki 10 5
49281?v=3 lestrrat 11 5
14102260?v=3 aws-ug-yokohama-english 12 5
470338?v=3 imkira 13 4
40016?v=3 zigorou 14 4
76525?v=3 akiym 15 3
18360?v=3 hitode909 16 3
3458?v=3 kentaro 17 2
3664781?v=3 scmorrison 18 2
1701138?v=3 magnolia-k 19 2
41794?v=3 kan 20 2
4367081?v=3 hiroraba 21 1
1277337?v=3 nqounet 22 1
145686?v=3 zentooo 23 1
7117532?v=3 htk291 24 1
3970508?v=3 trapple 25 0