Top Python GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
6737785?v=4 hironsan 1 7093
180542?v=3 dae 2 3432
143989?v=3 euske 3 2966
40159?v=3 mooz 4 2606
150309?v=3 hhatto 5 2474
6318110?v=3 hardmaru 6 1694
15517661?v=4 thombashi 7 1387
141122?v=3 ojii 8 1333
4310419?v=3 wkentaro 9 1042
24198071?v=3 osciiart 10 994
783040?v=4 achiku 11 917
6240399?v=3 i2y 12 889
3320497?v=4 yusuketomoto 13 856
537493?v=3 miyosuda 14 827
3813847?v=4 atsushisakai 15 815
80381?v=3 sugyan 16 807
1220272?v=4 r9y9 17 764
25578516?v=3 chakki-works 18 762
33194443?v=4 pinto0309 19 728
6366270?v=4 zchee 20 727
157505?v=3 liris 21 711
546312?v=3 lambdalisue 22 617
606549?v=3 mokemokechicken 23 609
15250418?v=3 musyoku 24 594
3213998?v=3 miyakogi 25 560