Top Ruby GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
11493?v=3 amatsuda 1 10966
119195?v=3 cookpad 2 3292
111689?v=3 r7kamura 3 3240
27299?v=4 nov 4 3215
3624?v=3 jmettraux 5 3072
3138447?v=3 k0kubun 6 2590
870812?v=3 randym 7 2519
3620?v=3 mizzy 8 2498
15363?v=3 gimite 9 2138
680124?v=3 dtan4 10 1758
117768?v=3 winebarrel 11 1545
3970679?v=3 serverspec 12 1481
83656?v=3 yujinakayama 13 1287
9558?v=3 ko1 14 1101
29440?v=3 sorah 15 1097
1710555?v=4 iberianpig 16 1096
679224?v=3 inket 17 1090
901?v=3 benhoskings 18 1045
57114?v=4 k1low 19 983
2290461?v=4 sonots 20 981
34204?v=3 shokai 21 964
230654?v=3 tagomoris 22 962
69755?v=3 eagletmt 23 929
116996?v=3 joker1007 24 850
648437?v=4 matsumotory 25 789