Top Ruby GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
16577?v=3 komagata 51 355
12285?v=3 yhara 52 346
139089?v=3 soutaro 53 339
561827?v=3 shioyama 54 337
5407428?v=3 volanja 55 333
1734549?v=3 y-ken 56 327
142985?v=3 roma 57 325
7250215?v=3 yasslab 58 323
29084?v=3 rosylilly 59 317
18634?v=3 yuroyoro 60 317
137118?v=3 mischa78 61 317
54254?v=3 tomohiro 62 313
9168?v=3 swdyh 63 310
18746?v=3 authornari 64 309
3500?v=3 hotchpotch 65 304
169852?v=3 simulacre 66 297
188655?v=3 y310 67 297
536118?v=3 ppworks 68 292
154418?v=3 ongaeshi 69 292
203046?v=3 onk 70 287
1460043?v=3 taiki45 71 284
4361134?v=4 pocke 72 283
12301?v=3 hsbt 73 282
481556?v=3 domitry 74 280
18360?v=3 hitode909 75 273