Top Shell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
63651?v=3 yyuu 1 8820
56996?v=4 jorgebucaran 2 8337
98387?v=3 marcan 3 3757
4442708?v=3 b4b4r07 4 2306
56996?v=3 jbucaran 5 1797
37822?v=3 riywo 6 1197
1950?v=3 hchbaw 7 620
106908?v=3 making 8 490
11324890?v=3 wckr 9 426
29084?v=3 rosylilly 10 396
21084?v=3 tokuhirom 11 385
796820?v=3 tenntenn 12 362
6366270?v=4 zchee 13 357
8317250?v=3 bucaran 14 334
978649?v=3 mururu 15 332
1951519?v=4 kaorimatz 38 440
23387?v=3 stomita 17 329
1256183?v=3 tcnksm 18 304
1436271?v=3 tuvistavie 19 284
11470708?v=3 taku910 20 271
5180638?v=3 sjitech 21 263
899217?v=3 kamatama41 22 257
33194443?v=4 pinto0309 23 244
733116?v=3 yonchu 24 227
19299?v=3 hnakamur 25 210