Top Shell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
63651?v=3 yyuu 1 8820
56996?v=4 jorgebucaran 2 7571
98387?v=3 marcan 3 3757
4442708?v=3 b4b4r07 4 2306
56996?v=3 jbucaran 5 1797
37822?v=3 riywo 6 1197
1950?v=3 hchbaw 8 620
106908?v=3 making 9 490
11324890?v=3 wckr 10 426
29084?v=3 rosylilly 11 396
21084?v=3 tokuhirom 12 385
796820?v=3 tenntenn 13 362
6366270?v=4 zchee 14 357
8317250?v=3 bucaran 15 334
978649?v=3 mururu 16 332
1951519?v=4 kaorimatz 38 440
23387?v=3 stomita 18 329
1256183?v=3 tcnksm 19 304
1436271?v=3 tuvistavie 20 284
11470708?v=3 taku910 21 271
5180638?v=3 sjitech 22 263
899217?v=3 kamatama41 23 257
733116?v=3 yonchu 24 227
33194443?v=4 pinto0309 25 218