Top Shell GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
596045?v=3 openembedded 722 93
1348959?v=3 tacahilo 77 66
124713?v=3 gongo 79 63
1713047?v=3 lewuathe 80 63
801987?v=3 ksoichiro 81 62
2181308?v=3 acromusashi 82 62
1232918?v=3 ryuichiueda 83 60
1276466?v=3 yasushiyy 84 59
1375097?v=3 aostanin 85 59
1097100?v=3 penguin2716 86 59
606793?v=3 akagisho 87 56
19714?v=4 azu 88 56
8078429?v=3 shushutochako 89 53
11989370?v=3 tarosky 90 52
965143?v=3 osmfj 91 50
718236?v=3 glidenote 92 49
5917863?v=3 ytet5uy4 93 49
125332?v=3 vvakame 94 49
733288?v=4 higebu 95 48
1404689?v=3 jedipunkz 96 47
162862?v=3 minimum2scp 97 47
6229475?v=3 akabe 98 46
231908?v=3 yamkazu 99 46
54254?v=3 tomohiro 100 45