Top Tex GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
535430?v=3 ziyan 1 137
12780?v=3 hamano 2 105
183648?v=3 syuu1228 3 95
8273459?v=3 irvs 4 77
1321968?v=4 guicho271828 6 54
333861?v=3 tkamishima 7 48
773827?v=3 kmaed 8 42
3620?v=3 mizzy 9 41
1054963?v=3 emacs-jp 11 34
2698667?v=3 robotpilot 12 33
111003?v=3 pi8027 13 30
1232918?v=3 ryuichiueda 14 29
21989234?v=3 aeternity 15 23
2970249?v=3 fetburner 16 21
10401?v=3 takahashim 17 19
13977529?v=3 sfc-rg 18 18
17794590?v=3 fnshr 19 18
228649?v=3 uribo 20 16
18360?v=3 hitode909 21 16
3458?v=3 kentaro 22 16
13703977?v=3 ito4303 23 14
3126484?v=3 hakatashi 24 14
5868442?v=3 sotetsuk 25 13