Top Typescript GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
3880201?v=3 chibat 26 99
6822923?v=3 yoshiko-pg 27 91
438848?v=4 adieuadieu 28 74
188621?v=3 emonkak 29 74
449243?v=3 brn 30 71
8597982?v=3 ragg- 31 68
32570?v=3 horiuchi 32 67
283562?v=3 yaakaito 33 63
1013641?v=4 utatti 34 62
19625?v=4 banyan 35 60
7317369?v=3 hiro-sun 36 59
1642319?v=3 yahoojapan 37 59
9123938?v=3 ovrmrw 38 57
8465?v=3 motemen 39 57
172910?v=4 kanreisa 41 50
10933561?v=4 nwtgck 42 46
29756186?v=4 naologic 43 45
5005858?v=3 uryyyyyyy 44 44
101800?v=4 gfx 45 43
4340693?v=3 jmatsu 46 42
1232595?v=3 birtles 47 42
11676450?v=3 crescware 48 42
10220449?v=4 bokuweb 49 41
7214104?v=3 y13i 50 36