Top Vue GitHub developers in JapanUsername Country rank Stars
6993514?v=4 potato4d 1 725
3414312?v=4 hanhdt 3 116
1421093?v=3 yuheinakasaka 4 76
3324505?v=4 jkazama 5 31
451181?v=3 sunya9 6 27
181991?v=4 tkc 7 23
1918755?v=4 meganetaaan 8 22
1210502?v=3 kkeisuke 9 20
1634092?v=3 frandiox 10 17
5427015?v=3 white-rabbit-japan 11 14
421757?v=3 baryon 13 12
6549462?v=3 argelius 14 10
21989234?v=3 aeternity 15 10
15901038?v=3 nju33 16 10
12622246?v=3 sho-yamane 17 9
3582838?v=3 hazumu 18 9
14025786?v=4 jikkai 292 9
8453302?v=4 0918nobita 20 8
1107174?v=3 ycaminterlab 21 8
357497?v=4 asus4 22 7
19714?v=4 azu 23 7
19299?v=3 hnakamur 24 6
10832834?v=4 mika-f 25 5