Top Javascript GitHub developers in MalaysiaUsername Country rank Stars
3850661?v=4 roylee0704 1 2429
2560096?v=3 huei90 2 1196
845515?v=3 syamilmj 3 507
617098?v=3 jwarby 4 325
938453?v=3 matiassingers 5 271
3669236?v=3 eugene-eeo 6 234
16416929?v=4 prevwong 7 193
73107?v=3 seikan 8 193
1868400?v=3 piratefsh 9 163
3457571?v=4 riyadhalnur 10 161
480984?v=3 kagesenshi 11 159
11485343?v=3 chingyawhao 12 144
5436370?v=3 doptor 13 142
5748750?v=3 mavenave 14 140
64935?v=3 shernshiou 15 124
317322?v=3 mousavian 16 122
26602?v=3 ditesh 18 111
147330?v=4 renyi 19 107
15775?v=3 asyraf9 20 75
2442459?v=3 misterpah 21 69
6033638?v=3 alextanhongpin 22 68
26650445?v=4 imajeet 23 62
15166277?v=3 leeyamkeng 24 62
12456167?v=3 jamesssooi 25 62