Top Kotlin GitHub developers in SpainUsername Country rank Stars
2178243?v=4 antoniolg 1 4647
887462?v=4 alorma 2 1018
6547526?v=4 jorgecastilloprz 3 728
108107?v=3 hhariri 4 568
1028275?v=4 ffgiraldez 5 517
752469?v=3 jesusm 6 515
18301133?v=3 schibstedspain 7 510
4047514?v=4 jcminarro 8 469
340257?v=4 nitrico 1 785
3531999?v=3 saulmm 10 321
480955?v=3 arasthel 11 303
1773626?v=3 msesma 12 265
983190?v=3 irontec 13 236
6469715?v=3 karumi 14 227
11585737?v=3 imablanco 15 208
3646388?v=4 vicboma1 16 207
3116415?v=4 serchinastico 17 206
3739462?v=4 bravoborja 18 173
3127565?v=3 volodymyrprokopyuk 19 147
570848?v=3 soywiz 20 132
4030704?v=4 pedrovgs 21 129
724895?v=4 arturogutierrez 22 113
625017?v=3 carlosmuvi 23 54
8314542?v=3 txusballesteros 24 52
5891284?v=4 konradit 25 45