Top Powershell GitHub developers in TurkeyUsername Country rank Stars
16455559?v=3 hlldz 1 410
928600?v=3 yusufozturk 2 104
241217?v=3 ssg 3 5
988213?v=3 isair 4 4
6738769?v=4 efechetirous 5 3
6738769?v=3 efejohn 6 2
3339197?v=3 ismailkocacan 7 2
12830580?v=3 gokgokalp 8 2
11268319?v=3 ugurcivak 9 1
6282991?v=3 sezginege 10 1
5377765?v=4 gokmenyilmaz 11 1
3358953?v=3 arslanaybars 12 1
2846434?v=3 btungut 13 1
161875?v=3 yadazula 14 1
10372521?v=4 osmanonuryasar 15 1
11393359?v=4 yasirow 16 1
18627973?v=3 yvzkr 17 1
23481031?v=3 sametyusa 18 1
21969815?v=3 enveroncu 19 1
8152100?v=3 yakupad 20 1
8026075?v=3 droideveloper 21 1
22756655?v=4 rdincel1 22 0
10600157?v=4 okandavut 23 0
17114335?v=3 eseroz 24 0
7615906?v=3 fatihzor 25 0