Top Elixir GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
955793?v=3 bitwalker 1 5695
6183?v=3 thoughtbot 2 2291
669?v=3 seven1m 3 2254
1257573?v=3 bryanjos 4 1777
40204?v=3 meh 5 1643
4836?v=3 devinus 6 1581
1965106?v=4 discordapp 7 1498
161466?v=3 thechangelog 8 1329
2391584?v=3 stavro 9 1059
1965106?v=3 hammerandchisel 10 1039
576796?v=3 chrismccord 11 999
541152?v=3 pinterest 12 971
76071?v=3 wojtekmach 13 796
384428?v=3 losvedir 14 764
1642095?v=4 keathley 15 763
104?v=3 hassox 16 761
78586?v=3 robconery 17 760
40650?v=3 mroth 18 740
1186992?v=3 danielberkompas 19 731
53274?v=4 scrogson 20 720
90510?v=3 jeremyjh 21 710
3536?v=3 drewolson 22 697
873981?v=3 dockyard 23 671
3902527?v=3 infinitered 24 660
342554?v=3 blakewilliams 25 640