Top Openscad GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
118312?v=3 jcrocholl 1 396
8536?v=3 hugs 2 283
350001?v=3 revarbat 3 248
4392006?v=3 mjrice 4 145
11425?v=3 makenai 5 139
125165?v=3 devonjones 6 107
453881?v=3 ewust 7 94
48950?v=4 joewalnes 8 82
435369?v=3 cfinke 9 73
3267574?v=3 kennykaye 10 46
492003?v=3 kellyegan 11 45
1302657?v=4 tinylabs 12 39
22263?v=3 wolfmanjm 13 32
4683658?v=3 bchociej 14 30
510867?v=3 rsheldiii 15 29
860369?v=3 adgaudio 16 23
684524?v=3 justinledwards 17 22
8713153?v=3 egladman 18 20
487568?v=3 nixos 19 17
967265?v=3 rotorit 20 16
742505?v=3 stephs 21 12
12432422?v=4 jzkmath 22 12
658256?v=3 al177 23 12
14018297?v=3 bcndynamics 24 12
2086412?v=3 sjkelly 25 11