Top Perl GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
173750?v=3 iamcal 101 135
2054106?v=3 andriigrytsenko 102 132
377603?v=3 joemiller 103 132
42126?v=3 genehack 104 129
43997?v=3 mndrix 105 128
5131423?v=3 synacor 106 125
208680?v=3 mjdominus 107 124
25888?v=3 schwern 108 123
430213?v=3 michaeljamesfitzgerald 110 119
66097?v=3 sethrobertson 111 118
32673?v=3 gbarr 112 116
50729?v=3 autarch 114 113
107804?v=3 hoelzro 115 113
318108?v=3 genome 116 112
346422?v=3 symkat 117 107
98198?v=3 mikegrb 118 106
52640?v=3 liyanage 119 106
28429?v=3 byrnereese 120 105
82793?v=3 tjstein 121 105
154694?v=3 gknops 122 104
2431938?v=3 dabockster 123 104
18066499?v=3 raikia 124 103
40152?v=3 yannk 125 102