Top Typescript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
5916026?v=3 bradley-plus 5276 0
5906989?v=4 suensummit 5277 0
5841057?v=3 islandboy198 5278 0
5833655?v=3 rikkigibson 5279 0
5821667?v=3 alhill10 5280 0
5803407?v=3 drrok 392 0
5784262?v=4 jrossi227 5282 0
5769108?v=3 kevinrue 947 0
5687798?v=3 tgeller 5284 0
5687265?v=3 awernick 5285 0
5679949?v=3 manhtuvjp 5286 0
5636674?v=3 mjleehh 5287 0
5632407?v=3 lanurmi 152 0
5617375?v=3 to0 5289 0
5571478?v=3 richierichrawr 5290 0
5551926?v=3 noresjo 226 0
5526934?v=3 fredrik-lundin 5292 0
5490719?v=3 nerddtvg 5293 0
5482481?v=3 int03h 5294 0
5479897?v=3 speech 5295 0