Top Javascript GitHub developers in United statesUsername Country rank Stars
5509591?v=3 prpole 109626 0
5509405?v=3 elaineyjlee 109627 0
5508677?v=3 jathusant 109628 0
5507549?v=3 carlosmarti 109629 0
5506556?v=3 travmi 109630 0
5505870?v=3 jvanderz22 109631 0
5505848?v=3 njsoria 109632 0
5505546?v=3 savethebologna 109633 0
5505327?v=3 kowser 109634 0
5505299?v=3 dsngiem 109635 0
5504117?v=3 aschales 109636 0
5503787?v=3 lkavenagh 109637 0
5503445?v=3 sfranzyshen 109638 0
5502337?v=3 ryanboye 109639 0
5501658?v=3 fpatrizio 109640 0
5499570?v=3 tylercbreton 109641 0
5499078?v=3 skarges3 109642 0
5498895?v=3 dolphonebubleine 109643 0
5498485?v=3 jkang89 109644 0
5498422?v=3 devensmith 109645 0
5498312?v=3 chrili 109646 0
5498095?v=3 sudomilk 109647 0
5497243?v=3 timhuckaby 109648 0
5496867?v=3 geyerbri 109649 0
5496284?v=3 valtlait 1951 1