Top Apex GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
2260530?v=3 financialforcedev 1 1057
972305?v=3 salesforcefoundation 2 629
464563?v=3 forcedotcom 3 490
1167760?v=3 afawcett 4 474
632441?v=3 forcedotcomlabs 5 301
737005?v=3 mbotos 6 290
565312?v=3 kevinohara80 7 289
4142577?v=3 douglascayers 8 182
366471?v=3 developerforce 9 169
109142?v=3 twilio 10 137
1711436?v=3 up2go 12 116
4261788?v=3 mshanemc 13 114
2088447?v=3 tyoshikawa1106 14 102
459661?v=3 metadaddy 15 101
364527?v=3 abhinavguptas 16 99
1051263?v=3 dhoechst 17 98
54157?v=3 joeferraro 18 98
3406607?v=3 rsoesemann 19 95
982962?v=3 ipavlic 20 88
10649476?v=3 objectarts 21 83
723517?v=3 metadaddy-sfdc 22 79
4425026?v=3 benedwards44 23 71
2205451?v=3 muenzpraeger 25 64