Top Elm GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
4359353?v=3 elm-lang 1 4842
1658058?v=3 evancz 2 3326
1094080?v=3 rtfeldman 3 3142
8436403?v=3 ohanhi 4 1788
15948699?v=3 elm-community 5 1314
1139198?v=4 eeue56 6 1251
1005498?v=3 sporto 7 1207
187042?v=3 debois 8 983
1747062?v=3 noredink 9 957
6037501?v=3 izdi 10 759
302692?v=4 gdotdesign 11 745
5760625?v=3 terezka 12 723
5547819?v=3 wende 13 715
1508245?v=3 lukewestby 14 666
16124453?v=3 elm-native-ui 15 657
2484795?v=3 gizra 16 595
43472?v=3 w0rm 17 567
380756?v=3 krisajenkins 18 550
40526?v=3 etaque 19 516
3045469?v=3 mdgriffith 20 509
3227869?v=3 theseamau5 22 417
3829?v=3 knewter 23 397
399197?v=3 rundis 24 389
9593241?v=3 knowthen 25 377