Top Erlang GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
1711553?v=3 project-fifo 101 392
1731563?v=3 flowforwarding 102 385
31204?v=3 xslogic 103 385
1421547?v=4 comtihon 104 373
1522569?v=3 jfacorro 105 367
908566?v=3 duomark 106 365
2081686?v=3 yueyoum 107 358
36?v=3 kirindave 108 351
6201424?v=3 syncfree 109 350
358560?v=3 jimenezrick 110 340
13558?v=3 kevsmith 111 337
12270884?v=3 barrel-db 112 335
3183595?v=4 joergen7 113 334
556890?v=3 spawngrid 114 330
323774?v=3 aetrion 115 329
1914338?v=3 basho-labs 116 328
1761069?v=3 dnsimple 117 328
94529?v=3 wg 118 322
164021?v=3 ricardobcl 119 320
1472111?v=3 asana 120 320
1738082?v=3 zkessin 121 316
80937?v=3 dgud 122 316
30834?v=3 videlalvaro 123 314
364206?v=3 travelping 124 313
22509?v=3 matteoredaelli 125 313