Top Ocaml GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
343265?v=3 mjambon 51 419
54771?v=3 whitequark 52 407
53164?v=3 avsm 53 406
1269092?v=3 savonet 54 406
977348?v=3 jordwalke 55 390
638135?v=3 felix-lang 56 387
2518?v=3 andreas 57 373
6704925?v=3 mirleft 58 371
44281?v=3 pirapira 59 366
797581?v=3 vbmithr 60 358
1921418?v=3 anssi-fr 61 358
103693?v=3 samoht 62 356
59918?v=3 dsheets 63 347
554131?v=3 talex5 64 341
1318582?v=3 libguestfs 65 341
6563873?v=3 hammerlab 66 337
333656?v=3 ocaml-batteries-team 67 319
235350?v=3 pikatchu 68 314
6325382?v=3 rrdelaney 69 313
25113633?v=3 buckletypes 70 312
538264?v=3 uber 71 306
747051?v=3 bobzhang 72 297
6154722?v=3 microsoft 73 296
1702581?v=3 johnwhitington 74 295
4884325?v=3 realworldocaml 75 293