Top Perl6 GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
207677?v=3 anjuke 1 960
1013671?v=3 rapid7 3 452
86378?v=3 tadzik 4 173
50259?v=3 jnthn 5 135
1469333?v=3 dnmfarrell 6 128
20627?v=3 masak 7 127
109777?v=3 zeromq 10 117
161544?v=3 supernovus 11 108
52564?v=3 perl6 12 107
5747918?v=3 zoffixznet 13 91
82854?v=3 azawawi 14 78
12395249?v=3 ufobat 15 72
22778?v=3 imatix 16 71
2029968?v=3 tony-o 17 65
1424544?v=3 retupmoca 19 53
20599?v=3 viklund 20 51
736419?v=3 jonathanstowe 22 48
109366?v=3 cosimo 23 47