Top Php GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
468401?v=3 php-fig 26 12308
4840775?v=3 phacility 27 12092
202732?v=3 knplabs 28 12062
276006?v=3 wordpress 29 11739
5457236?v=4 nunomaduro 30 11517
5549034?v=3 flarum 31 11239
183678?v=3 seldaek 32 10856
216080?v=3 nikic 33 10820
3959702?v=3 phpmailer 34 10801
11195762?v=3 slimphp 35 10754
698038?v=3 piwik 36 9933
1239567?v=3 phpdocumentor 37 9912
3182864?v=4 antonioribeiro 38 9853
8056274?v=3 phanan 39 9360
5832706?v=3 laracasts 40 9227
8237355?v=3 getgrav 41 9195
1801923?v=4 tymondesigns 42 9192
529709?v=3 friendsofsymfony 43 9170
16305258?v=3 top-think 44 9128
1106849?v=4 serbanghita 45 8929
804684?v=4 mpociot 46 8903
170745?v=3 briannesbitt 47 8825
887802?v=3 automattic 48 8799
187?v=3 vlucas 49 8537
499192?v=4 vinkla 50 8241