Top Protocol_buffer GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
3774136?v=3 tejado 2 1437
2715000?v=3 tobegit3hub 3 891
4643257?v=3 aeonlucid 4 780
4953728?v=3 szagoruyko 5 440
1342004?v=3 google 10 301
560650?v=3 hailocab 12 242
8218887?v=3 voltframework 13 237
602850?v=3 rjacksonm1 14 235
6921777?v=3 ga4gh 17 198
5347962?v=3 dotabuff 18 192
20627665?v=3 tbterra 19 173
5157099?v=3 edgarriba 20 148
2681830?v=3 daerduocarey 21 147
221553?v=3 nnmatveev 23 121
864608?v=3 andrewsnowden 24 118