Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
540786?v=3 marcuslonnberg 226 558
509315?v=3 rikvdkleij 227 556
7096180?v=3 strongtyped 228 546
613493?v=3 ruippeixotog 229 543
2670454?v=3 stanch 230 542
18295288?v=3 wavesplatform 231 536
15658638?v=3 tensorflow 232 532
4998112?v=3 markwinter 233 524
4682625?v=3 factorie 234 523
11545921?v=3 nativelibs4java 235 522
4998112?v=3 astonex 236 522
130916?v=3 runarorama 237 517
190982?v=3 scalate 238 517
15843379?v=3 proflin 239 515
1478105?v=3 skrusche63 240 511
443978?v=4 gvolpe 241 510
317776?v=3 spring-projects 242 506
157424?v=3 salat 243 505
462626?v=3 nulab 244 503
831307?v=3 rtimush 245 502
5854353?v=3 outr 246 500
6666463?v=3 squeryl 247 500
265524?v=3 centaur 248 497
506752?v=3 mpollmeier 249 493
116385?v=4 stephenmcd 250 490