Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
5631150?v=3 sbhaktha 38201 0
5627800?v=3 coderion 38202 0
5625902?v=3 kylemao 38203 0
5623867?v=3 delding 38204 0
5623851?v=3 nobody35 38205 0
5622831?v=3 archanasrambickal 38206 0
5622041?v=3 cscenter 38207 0
5620266?v=3 cottinghamj 38208 0
5619974?v=3 eduardgamiao 38209 0
5618404?v=3 kjastrza 38210 0
5617372?v=3 thestonewell 38211 0
5616344?v=3 redmarbles 38212 0
5615588?v=3 rahul080327 38213 0
5614941?v=3 savvvm 38214 0
5614685?v=3 tribunedigitalventures 38215 0
5613737?v=3 gonzafm 38216 0
5613684?v=3 mesoamericaappshackatonpanama2013 38217 0
5612251?v=3 mathieuuu 38218 0
5608356?v=3 servicevaquero 38219 0
5607342?v=3 williamjwd 38220 0
5606230?v=3 gijsterhorst 38221 0
5604397?v=3 skaphe 38222 0
5601583?v=3 olivergonzalez 38223 0
5601539?v=3 zuquan 38224 0
5601181?v=3 stray-leone 38225 0