Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
25301026?v=3 linkerd 26 3827
6039724?v=3 scala-js 27 3782
8195133?v=3 fpinscala 28 3677
1200131?v=4 tpolecat 29 3673
183416?v=3 scalaz 30 3667
17545605?v=3 scala-native 31 3429
743706?v=4 sksamuel 32 3288
103090?v=3 scalanlp 33 3172
1438454?v=3 amplab 34 3116
218045?v=3 non 35 3012
479857?v=3 47deg 36 2987
131183?v=3 milessabin 37 2966
322765?v=3 softwaremill 38 2953
5228027?v=3 stratio 39 2923
164318?v=3 guardian 40 2829
168376?v=3 thoughtworksinc 41 2638
60503?v=3 adamw 42 2580
2684793?v=3 lampepfl 43 2537
10941215?v=3 intel-analytics 44 2509
1752624?v=3 slick 45 2467
322549?v=3 scalatra 46 2447
913567?v=3 netflix 47 2409
1108852?v=3 pocorall 48 2328
16047324?v=3 wireapp 49 2174
864166?v=3 laurilehmijoki 50 2047