Top Scala GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
16490874?v=3 monixio 176 709
332812?v=3 julienrf 177 704
1141564?v=3 scalastyle 178 698
6595993?v=3 scodec 179 689
1258323?v=3 knowitall 180 686
156425?v=3 rayroestenburg 181 684
1667837?v=3 dbpedia-spotlight 182 683
37715?v=3 puffnfresh 183 680
1402695?v=3 h2oai 184 677
10194147?v=3 rbmhtechnology 185 676
10988606?v=3 deeplearning4j 186 673
23585681?v=3 scalapb 187 672
6422080?v=3 monifu 188 667
4425909?v=3 csug 189 666
15095906?v=3 quasar-analytics 190 666
184683?v=3 eed3si9n 191 665
424946?v=3 earldouglas 192 663
1294940?v=4 eaplatanios 193 657
8586929?v=3 gearpump 194 653
993737?v=3 iheartradio 195 652
1013987?v=3 antox 196 652
810447?v=4 danielasfregola 197 649
5809764?v=3 scalafx 198 641
6106698?v=3 mightypirates 199 637
83128?v=3 boundary 200 635