Top Vue GitHub developers worldwideUsername World rank Stars
3001412?v=3 nuxt 51 1166
21363?v=3 greyby 52 1165
5835766?v=3 hilongjw 53 1146
7345622?v=3 lybenson 54 1107
11463761?v=3 divanteltd 55 1094
5057445?v=3 moptym 56 1076
9052797?v=3 jbaysolutions 57 1057
22933931?v=4 jkchao 58 1045
9715382?v=3 zhaohaodang 59 1044
8424643?v=3 lzxb 60 1022
9740581?v=3 sioxas 61 1015
21080427?v=3 n3-components 62 1001
24525964?v=3 github1586 63 990
4435082?v=3 jinzhe 64 975
26454305?v=3 hinesboy 65 929
1472352?v=4 overtrue 66 910
4251499?v=3 xiaokaike 67 903
12745158?v=3 vanthink-ued 68 898
12462602?v=4 ericjjj 69 890
19308457?v=3 putianxi 70 872
17980529?v=3 luojilab 71 854
1071004?v=3 zerqu 72 851
19892562?v=3 warpcgd 73 828
7897937?v=3 myronliu347 74 819
17243165?v=4 wscats 75 799